Anmäl dig här

15 September 14:00 - 15:30Etnografiska museet

Folkvalda att leda

I år är det 100 år sedan kvinnlig rösträtt praktiserades för första gången i Sverige. Kvinnors politiska deltagande och ledarskap har banat väg för många viktiga reformer för jämställdhet och rättvisa.  

I Indien finns sedan 1992 en lag som säger att minst en tredjedel av platserna i de lokala byråden, Panchayats, ska reserveras för kvinnor. Lagen har varit ett stort steg för jämställdheten, men i praktiken har lagen inte alltid haft den effekt den var avsedd att ha. 

Med avstamp i dessa två skeenden vill vi fördjupa oss i vad som händer när kvinnor får inflytande i ett samhälle på samma villkor som män. Hur ser det demokratiska utrymmet ut för kvinnor i världen och i Sverige? Vad möter kvinnor för utmaningar när de vill leda? Och vad krävs för att öka kvinnors demokratiska och politiska fri- och rättigheter globalt? 

Välkommen till ett samtal om kvinnors politiska deltagande och demokratiska utrymme!

Om seminariet

Seminariet anordnas i samband med fotoutställningen Folkvalda att leda på Etnografiska museet i Stockholm.

Datum: 15 september 2021

Tid: 14.00-15.30

Plats: Etnografiska museets hörsal

Medverkande: 

  • Mona Sahlin, f.d. partiledare Socialdemokraterna
  • Malin Flemström, VD, The Hunger Project Sverige
  • Anna Stenvinkel, Generalsekreterare, ForumCiv
  • Rosaline Marbinah, demokratiambassadör och ordförande, LSU
  • Shahab Ahmadian, producent och processledare, MÄN

Rafaela Stålbalk Klose, frilansjournalist, moderator

Mer information: thehungerproject.se/folkvalda-att-leda

OBS! Pga rådande restriktioner har vi begränsat antal platser. Missa inte att anmäla dig!

Seminariet arrangeras i samarbete med Världskulturmuseerna och finansieras med stöd av Sida/ForumCiv. För innehållet ansvarar The Hunger Project Sverige.

Bilder och texter av Anurag Banerjee, Sujata Khanna och Surbhi Mahajan.

Anmäl dig här